کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
بسته آموزشي کارداني به کارشناسي معين

دقت نماييد  اين بسته آموزشي صرفا جهت معرفي است و  متعلق به سايت جامع راديولوژي نيست

آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
ســـال
پاسخنـــــامه
نـــــــوع
توضيـــــــــحات
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
دارد
رايگان
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
ندارد
رايگان
سوالات کامل نيستند
دارد
سوالات تخصصي جوابيه دارند
دارد
رايگان
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
دارد
دارد
ندارد
ندارد
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
1393
ندارد
1394
ندارد
رايگان
1396
ندارد
رايگان
1397
ندارد
رايگان
1398
ندارد
رايگان
رايگان
1370-84
پاسخ تشريحي
رايگان
رايگان
صبح
1388
1388
عصـــر
رايگان
ندارد
ندارد
1388
رايگان
ندارد
پاسخ تشريحي
پاسخ تشريحي
پاسخ تشريحي
رايگان
رايگان
رايگان
کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
Home
رايگان
دروس امتحاني و ضرايب درسي کارداني راديولوژي
فيزيولوژي(1)، فيزيک(2)، تکنيک هاي راديوگرافي(3)، فيزيک پرتونگاري و حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز(3)، آناتومي راديوگرافيک(2)، اصول تاريکخانه(2
: معرفي سايت
کلاس کنکور کارداني به کارشناسي راديولوژي (دقت نماييد صرفا جهت معرفي است و  متعلق به سايت جامع راديولوژي نيست
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
فروشگاه اينترنتي سايت
MRI شبيه ساز کار با دستگاه DVD
CT SCAN شبيه ساز کار با دستگاه DVD
فيلم هاي آموزشي ام آر آي
فيلم هاي آموزشي سي تي اسکن
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
وب سايت تخصصي آموزش ام آر آي
انجمن راديولوژي ايران
MRI protocols , MRI planning , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com
          radiologyha@yahoo.com


© 2008-2021 Radiologyha.com  All rights reserved.
درباره ما
pdf فروش کتابهاي تاليفي بصورت
خانه
رايگان
رايگان
رايگان
رايگان