ام آر اي باليني کتابي فوق العاده در مورد بررسي کليشه هاي ام ار اي در بيماريهاي معمول بدن است .
باليني رانگ وال MRI دانلود کتاب فوق العاده
Clinical MRI
نام فصل
دانلود
مقدمه
صفحه عنوان، مقدمه، فهرست مطالب
فصل 1
مغز: بيماري هاي نئوپلاستيک
فصل  2
مغز: خونريزي و ناهنجاريهاي عروقي
فصل 3
مغز: بيماري هاي ايسکميک (و و اتروفيک
فصل 4
مغز: بيماري ماده سفيد و عفونت هاي مغزي
فصل  5
مغز: بيماري هاي مادرزادي
فصل  6
فقرات گردن
فصل  7
ستون فقرات پشتي
فصل  8
ستون فقرات کمري
فصل  9
گردن، اوروفارنکس، نازوفارنکس
فصل 10
سينه
فصل  11
شکم
فصل  12
لگن
فصل  13
سيستم عضلاني
فصل  14
ماده کنتراست
فصل 14 UPDATE
Gadolinium Chelates with Extracellular Distribution
Source
فصل14 UPDATE
Gd Chelates with Protein Binding
Source
فصل   15
Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography
فصل  15 UPDATE
Abdominal Aorta and Renal Arteries
Source
فصل  15 UPDATE
فصل   15 UPDATE
Peripheral Circulation
Source
فصل   15 UPDATE
فهرست
Clinical MRI Index
Clinical MRI by Val M. Runge, MD

ابزار وبمستر

فروشگاه سايت
جستجو
صفحه اصلي

ابزار وبمستر